Node.jsでスクリプト化

概要

下記のように package.json へ書いてあげることでnpmコマンドでワンライナーをスクリプト化できる。

{
  "dependencies": {
    "date-utils": "^1.2.21",
    "request": "^2.88.2"
  },
  "scripts": {
    "zip": "zip -r slack-bot.zip ./ && mv -f slack-bot.zip ~/Downloads/"
  }
}

実行

$ npm run zip